Claude

Personalia
Naam: Claude Croes
Adres: Driesknoklaan 108
8540 Deerlijk
Telefoon: 056/72.35.04
E-mail: claude.croes@telenet.be
Website: www.claudecroes.be
Geboortedatum: 3 januari 1974 – enige zoon van Stephaan Croes (°24 mei 1942) en Jenny Tiers (°21 juni 1943)
Kleuteronderwijs:
Lager onderwijs:
Middelbare studies:
Vrije Basisschool Molenhoek
Gemeenteschool Deerlijk
Heilig Hartcollege Waregem gedurende zes jaar
Opleiding: Maatschappelijk Assistent
afgestudeerd in 1995 aan de Sociale Hogeschool IPSOC te Kortrijk
Burgerlijke stand: Bijna getrouwd met Evelyne Baert (verloofd)- Papa van Stiene (°03/02/04) en Raphaëlle (°09/03/14)
Actief in verschillende verenigingen
 • Penningmeester CD&V Deerlijk
 • Bestuurslid Provinciaal bestuur CD&V
 • Bestuurslid Landelijke Gilde Deerlijk
 • Animator Landelijke Gilden Gewest Waregem
 • Bestuurslid Onderlinge Brandverzekering St.-Donatius
 • Bestuurslid Feestcomité Molenhoek Deerlijk
 • Deken Sint Elooi: december 2011 – december 2012
 • Bestuurslid van de Sint-Elooisgilde Deerlijk
 • Lid van de Gezinsbond, Davidsfonds, Ziekenzorg, KVG, supportersclub Stijn Devolder
 • Bloedgever bij Rode Kruis
 • Gewezen groepsleider KLJ Deerlijk: actief geweest als vendelier, toneelspeler en kampleider
 • Gewezen KLJ-bestuurslid – gewest Waregem
Beroep
 • Burgemeester van Deerlijk sedert 2 januari 2004 (legde de eed af als burgemeester één dag voor zijn dertigste verjaardag)
 • Provincieraadslid sedert 1 december 2006
 • Werd voor het eerst verkozen op 20-jarige leeftijd (gemeenteraadsverkiezingen oktober 1994)
 • Gemeenteraadslid sedert 5 januari 1995 (twee dagen na zijn 21ste verjaardag) – het jongste gemeenteraadslid ooit in de Deerlijkse geschiedenis
 • De jongste burgemeester ooit in de Deerlijkse geschiedenis
 • Was gedurende drie jaar de jongste burgemeester van Vlaanderen
 • Was gedurende negen jaar de jongste burgemeester van de provincie West-Vlaanderen
 • Gewezen medewerker op het privékabinet van Minister Stefaan De Clerck: februari 2009 – december 2011 (periode dat Stefaan De Clerck minister was in de federale regering)
 • Gewezen parlementair medewerker CD&V – Vlaams Parlement
 • Projectopvolger bij Brouwerij St. Bernardus te Watou (1 dag/week)
Actief als bestuurder
 • Voorzitter van de gemeenteraad in Deerlijk
 • Voorzitter van de prezonale raad FLUVIA (brandweer Zuid-West-Vlaanderen)
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur Toerisme Leiestreek
 • Voorzitter van het provinciaal comité rattenbestrijding Zuid-West-Vlaanderen
 • Lid van de Raad van Bestuur van Westtoer
 • Lid van de Raad van Bestuur van Gaselwest
 • Lid van de Raad van Bestuur van INAGRO te Beitem (onderzoek en advies in land- en tuinbouw)
 • Bestuurslid van de Conferentie van Burgemeesters Zuid-West-Vlaanderen
 • Bestuurslid van Woonwijs – beheerscomité
 • Bestuurslid van het politiecollege zone Gavers
 • Voorzitter van het schoolbestuur van de gemeentelijke scholen in Deerlijk
 • Bestuurslid van de scholengemeenschap Deerlijk – Anzegem – Kortrijk
 • Lid van de schoolraad van de Provinciale Tuinbouwschool te Kortrijk
 • Lid van de Algemene Vergadering West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA)
 • Vertegenwoordiger in verschillende Algemene Vergaderingen als vertegenwoordiger van de gemeente Deerlijk of provincie West-Vlaanderen